Chất lượng dịch vụ

Bản công bố chất lượng dịch vụ

 1. Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced năm 2018
 2. Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced năm 2017
 3. Bản công bố chất lượng dịch vụ MyTV năm 2017
 4. Bản công bố chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông năm 2017
 5. Bản Công bố Chất lượng Dịch vụ Internet cố định năm 2017
 6. Bản công bố chất lượng dịch vụ cố định và di động năm 2016

Hợp đồng mẫu - Điều kiện giao dịch chung

 1. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin di động trả trước
 2. Điều khoản chung của hợp đồng CCDV trả trước
 3. Bản xác nhận thông tin thuê bao trả trước (dành cho KHCN)
 4. Bản xác nhận thông tin thuê bao trả trước (dành cho KHDN)
 5. Danh sách cá nhân sử dụng số thuê bao thuộc doanh nghiệp
 6. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông truyền hình
 7. Điều khoản chung của hợp đồng CCDV viễn thông, truyền hình
 8. Phiếu yêu cầu chuyển quyền sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình
 9. Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin hợp đồng CCDV viễn thông, truyền hình
 10. Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
 11. Quy trình giải quyết khiếu nại

Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung công bố trên website và các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông được áp dụng thống nhất trên toàn quốc từ 21/01/2020 đã được Cục canh tranh và bảo vệ người tiêu dùng chấp nhận tại Thông báo số 494/TB-CT ngày 20/12/2019.
Quý khách hàng có nhu cầu ký kết lại theo hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung có thể thực hiện tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của VNPT
Trân trọng!