17:04 22/12/2020

Công bố danh sách khách hàng trúng thưởng CTKM "Kết nối dài lâu, rước mau Air Blade"


1. Tên chương trình khuyến mại: “Kết nối dài lâu, rước mau Air Blade”

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ Fiber VNN.

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/11/2020.

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tỉnh Phú Yên.

5. Hình thức khuyến mại: Chương trình quay số trúng thưởng.

6. Khách hàng của chương trình khyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng đang sử dụng dịch vụ FiberVNN tại thời điểm tổ chức quay số.

7. Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình khyến mại được công bố tại địa chỉ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_iQmh4Aq1ETEzq4YPf6n570OMMO-moY-fF2hFhBqktI/edit?usp=sharing

Nguồn: vnpt.com.vn

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại