13:35 09/07/2020

Công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA và Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo.

Nguồn: vnpt.com.vn