VNPT | VNPT tích cực tham gia xây dựng Trục liên thông văn bản tỉnh Bình Phước
You are here >   News > Tin_Tuc > ViewNews
Register   |  Login
 
VNPT tích cực tham gia xây dựng Trục liên thông văn bản tỉnh Bình Phước
Cập nhật ngày: 27/05/2019 Facebook Youtube Youtube

Ngày 22/5, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức Lễ khai trương Trục liên thông văn bản tỉnh Bình Phước. Lễ khai trương được truyền hình trực tuyến đến 11 điểm cầu UBND huyện, thị, thành phố.

Tại Lễ khai trương, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Minh Bình cho biết: Trục liên thông văn bản tỉnh Bình Phước chính thức đi vào hoạt động nhằm phục vụ công tác kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu ngang, dọc 3 cấp giữa các phần mềm quản lý văn bản và điều hành khác nhau đang được ứng dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trục liên thông văn bản này giúp các cơ quan, đơn vị sử dụng có điều kiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phần mềm phù hợp, chi phí đầu tư hợp lý hơn; đồng thời là công cụ để quản trị hành chính nội bộ trong cấu phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh. Đây là một trong nhiều hạng mục của Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bình Phước (LGSP). Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu này là xương sống, là tỉnh lộ, có sứ mệnh cực kỳ quan trọng, tiên quyết để xây dựng thành công Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng thực hiện thao tác chữ ký số trên văn bản điện tử

Với ý nghĩa quan trọng này, từ tháng 10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông dưới sự hỗ trợ của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với VNPT Bình Phước đã dựng lên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bình Phước với đa mục tiêu: Liên thông quản lý văn bản, liên thông một cửa điện tử, hồ sơ tư pháp, bảo hiểm, thuế, hải quan, kho bạc… Trong đó, Sở đã ưu tiên xây dựng Trục liên thông văn bản trước. 

Đến nay, tỉnh đã kết nối thành công với Trục liên thông Quốc gia (NGSP). Đối với trục liên thông tỉnh, nội bộ tỉnh đã liên thông ngang, dọc 3 cấp được 188 cơ quan, đơn vị nhà nước: khối Đảng, khối Nhà nước, Công an, quân sự từ tỉnh xuống xã.

Hiện có, 24 đơn vị sử dụng phần mềm iOffice của VNPT. Đối với doanh nghiệp và đơn vị ngoài công lập, có 46 đơn vị đã kết nối với trục của tỉnh. Trong đó, có 38 cơ quan sử dụng phần mềm iOffice; 8 cơ quan sử dụng phần mềm OneWin Sys. 

Phát biểu khai trương Trục liên thông văn bản tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh: Trục liên thông văn bản tỉnh Bình Phước đi vào hoạt động không chỉ đảm bảo kết nối việc nhận, gửi văn bản mà còn có thể chia sẻ, kết nối dữ liệu theo các chuẩn khác nhau, đáp ứng được vấn đề quản lý tập trung, đồng thời dữ liệu được phân tán để đảm bảo được tính chủ động trong việc phát triển cơ sở dữ liệu đặc thù của tỉnh. Đây là hệ thống quan trọng, nền tảng cốt lõi đảm bảo xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước hướng tới Chính quyền số, xã hội số và nền kinh tế số trong thời gian tới theo định hướng và chỉ đạo của Chính phủ.

Sau nghi lễ cắt băng khai trương trục, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng thực hiện ký số văn bản do chuyên viên dự thảo và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình.

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại