VNPT | VNPT và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác
You are here >   News > Tin_Tuc > ViewNews
Register   |  Login
 
VNPT và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác
Cập nhật ngày: 12/04/2019 Facebook Youtube Youtube

Ngày 12/4/2019, tại trụ sở VNPT, Tập đoàn và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2025. Đây là cơ sở nền tảng vững chắc để 2 đơn vị cùng hợp tác phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Theo thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn VNPT chủ trì xây dựng và triển khai chương trình hợp tác ứng dụng VT-CNTT phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, số hoá, công tác thống kê, quản lý, khai thác, điều hành, trao đổi thông tin, phối hợp xây dựng quy hoạch tổng thể, kế hoạch triển khai với lộ trình cụ thể, đồng bộ với việc ứng dụng CNTT trong cách hoạt động của Viện Hàn lâm; Đồng thời ưu tiên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng VT-CNTT với chính sách ưu đãi phù hợp với quy định chung; Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, quảng bá kết quả của các đề tài, dự án, ý tưởng khoa học cũng như tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ chuyên gia về VT-CNTT cho Viện Hàn lâm.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Đặng Xuân Thanh và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Huỳnh Quang Liêm thực hiện nghi lễ ký kết TTHT trước sự chứng kiến của đại diện 2 đơn vị

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Đặng Xuân Thanh và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Huỳnh Quang Liêm thực hiện nghi lễ ký kết TTHT trước sự chứng kiến của đại diện 2 đơn vị

Về phía mình, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ VT-CNTT của Tập đoàn VNPT phù hợp với quy định; Ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn VNPT chủ trì, phối hợp triển khai các nghiên cứu, ứng dụng của Viện Hàn lâm vào thực tế, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật thông tin và bản quyền tác giả, góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan khoa học thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội, cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước; thực hiện tư vấn về chính sách phát triển; đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển như hiện nay, xác định việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động một cách vượt trội, Viện Hàn lâm đã tin tưởng lựa chọn Tập đoàn VNPT - đơn vị có năng lực và kinh nghiệm hàng đầu trong việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, CNTT tại Việt Nam làm đối tác triển khai. Tin rằng, với kinh nghiệm năng lực của Tập đoàn VNPT, hợp tác này sẽ phát huy được tiềm năng, sức mạnh và đem lại những hiệu quả thiết thực cho cả 2 phía cũng như cho cộng đồng, xã hội.

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại