VNPT | Giới thiệu - Giá cước dịch vụ QUẢN LÝ CUỘC GỌI – Call Management
You are here >   Local_VNPT > Vinh_Long > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
Giới thiệu - Giá cước dịch vụ QUẢN LÝ CUỘC GỌI – Call Management
Cập nhật ngày: 19/11/2010 Facebook Youtube Youtube

- Từ ngày 18/3/2010, Vinaphone chính thức cung cấp dịch vụ tiện ích Quản lý cuộc gọi (Call Management - CM), là dịch vụ quản lý tổng thể các cuộc gọi đến máy điện thoại di động của các thuê bao mạng Vinaphone theo các tính năng của dịch vụ: Chặn cuộc gọi đến, chuyển cuộc gọi đến, nhận cuộc gọi đến, dịch vụ được cung cấp cho cả thuê bao trả trước và trả sau.
- Dịch vụ CM phù hợp với các khách hàng thường xuyên phải nhận các cuộc điện thoại không mong muốn (sử dụng tính năng chặn cuộc gọi đến) hoặc trong trường hợp khách hàng đi công tác nước ngoài, chủ có nhu cầu nhận những cuộc gọi cần thiết (sử dụng tính năng nhận cuộc gọi đến), thông qua đó có thể quản lý cước Roaming quốc tế khi đang ở nước ngoài.

1. Tính năng chặn cuộc gọi đến


   - Khách hàng tạo danh sách chặn cuộc gọi (Black List) gồm các thuê bao có thể là thuê bao mạng VinaPhone, thuê bao cố định hoặc thuê bao di động Việt Nam.
   - Khi khách hàng kích hoạt tính năng Chặn cuộc gọi đến, các thuê bao nằm trong danh sách Chặn cuộc gọi sẽ không thể thực hiện cuộc gọi đến máy di động của khách hàng (hệ thống báo thuê bao đang ở chế độ bận (number busy).

2. Tính năng nhận cuộc gọi đến


    - Khách hàng tạo danh sách nhận cuộc gọi (White List) gồm các thuê bao là thuê bao mạng VinaPhone, thuê bao cố định hoặc thuê bao di động Việt Nam.
    - Khi khách hàng kích hoạt tính năng Nhận cuộc gọi đến, chỉ những thuê bao nằm trong danh sách nhận cuộc gọi mới có thể thực hiện cuộc gọi đến máy di động của khách hàng, tất cả các thuê bao khác đều không thể thực hiện cuộc gọi tới máy di động của khách hàng


3. Tính năng chuyển cuộc gọi đến


    - Khách hàng tạo danh sách Chuyển cuộc gọi gồm các thuê bao là thuê bao mạng VinaPhone, thuê bao cố định hoặc thuê bao di động Việt Nam kèm theo số điện thoại nhận cuộc gọi chuyển tiếp.
    - Khi khách hàng kích hoạt tính năng Chuyển cuộc gọi, các thuê bao nằm trong danh sách Chuyển cuộc gọi mỗi khi thực hiện cuộc gọi đến thuê bao di động của khách hàng sẽ được hệ thống tự động chuyển cuộc gọi (forward) sang số điện thoại nhận cuộc gọi chuyển tiếp mà khách hàng đã đăng ký.


4. Giá cước dịch vụ


   Cước thuê bao tháng: 10.000 đồng/tháng.
   Với cước thuê bao 10.000 đồng/tháng, khách hàng có thể đăng ký tối đa 5 thuê bao cho mỗi danh sách tính năng dịch vụ: Danh sách Nhận cuộc gọi, danh sách Chặn cuộc gọi, danh sách Chuyển cuộc gọi.


Phương thức tính cước:


- Thuê bao trả sau: Khách hàng đăng ký trước ngày 15 hàng tháng, cước thuê bao tháng đầu tiên là 100% cước thuê bao tháng. Khách hàng đăng ký sau ngày 15 hàng tháng, cước thuê bao tháng đầu tiên là 50% cước thuê bao tháng.
- Thuê bao trả trước: Cước thuê bao được tính ngay khi khách hàng đăng ký dịch vụ (qua sms/web) và được trừ vào tài khoản chính của khách hàng.
- Cước đăng ký thêm thuê bao (ngoài 5 thuê bao tối đa) vào 1 trong các danh sách Nhận cuộc gọi/Chuyển cuộc gọi/Chặn cuộc gọi: 500 đồng/thuê bao/1 danh sách