VNPT | DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ
You are here >   Local_VNPT > Tra_Vinh > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ
Cập nhật ngày: 18/11/2010 Facebook Youtube Youtube

Dịch vụ điện thoại quốc tế là dịch vụ mà khách hàng có thể gọi điện thoại đến một thuê bao nằm ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Bao gồm các dịch vụ như quay số trực tiếp, Điện thoại quốc tế gọi số, tìm người, Collect-call, Hội nghị quốc tế, HDC(Home Country Direct)...

 

 

 

 

 

 

1. Dịch vụ điện thoại quay số trực tiếp:

 

   Dịch vụ gọi trực tiếp đi quốc tế là dịch vụ mà khách hàng có thể trực tiếp quay số trên máy điện thoại đến một thuê bao khác

 

 

2. Dịch vụ điện thoại Quốc tế gọi số:

 

    Điện thoại gọi số là cuộc điện đàm mà người gọi quay số 110 gặp điện thoại viên quốc tế, cung cấp số điện thoại cần gọi đến ở các nước và yêu cầu nối thông. Điện thoại viên sẽ hoàn tất thủ tục tiếp thông để phục vụ khách đàm thoại 

 

3. Dịch vụ điện thoại Quốc tế tìm người:

 

    Dịch vụ điện thoại quốc tế tìm người là dịch vụ mà khách hàng muốn liên lạc với một người tại số máy điện thoại đã biết trước ở một nước cụ thể, thì chỉ cần quay số 110 gặp điện thoại viên và nêu rõ yêu cầu.

 

4. Dịch vụ điện thoại Quốc tế Collect-call:

 

    Dịch vụ điện thoại quốc tế Collect-call là dịch vụ điện thoại Quốc tế mà cước phí do người được gọi thanh toán. Sử dụng dịch vụ này khách hàng bắt buộc phải gọi qua điện thoại viên quốc tế, người gọi khi đăng ký phải cho điện thoại viên biết là cước phí của cuộc đàm thoại do người được gọi thanh toán, tên người gọi và tên người được gọi, số máy gọi và số máy được gọi trước khi nối thông. Hiện nay, dịch vụ này cho phép khách hàng có thể gọi đi các nước: Anh, Pháp, Ôxtraylia, Thụy Sỹ, Đan Mạch, NiuZilan, Canada. Đối tượng sử dụng là người có quốc tịch Việt Nam. Nơi sử dụng Collect-call là các máy điện thoại ghi-sê, Bưu cục và những máy điện thoại nhà riêng có đăng ký sử dụng dịch vụ này.

 

5. Dịch vụ giới hạn thời gian đàm thoại Quốc tế:

 

    Dịch vụ giới hạn thời gian đàm thoại quốc tế là dịch vụ người gọi đăng ký trước thời gian đàm thoại với giao dịch viên tổng đài 110 nhằm hạn chế thời gian đàm thoại. Thời gian tối thiểu cho một cuộc giới hạn là 03 phút.

 

6. Dịch vụ điện thoại hội nghị Quốc tế:


    Dịch vụ điện thoại mà trong đó một cuộc điện thoại bao gồm tối thiểu 03 máy thuê bao được kết nối với nhau thông qua một cầu nối mạch, trong đó có ít nhất 01 máy ở nước ngoài tham gia đàm thoại. Thông thường có loại điện đàm hội nghị: Điện đàm hai chiều và điện đàm 1 chiều.
   Điện đàm hai chiều là mỗi khách hàng có thể nghe và nói bất cứ lúc nào trong thời gian diễn ra hội nghị.
   Điện đàm một chiều là chỉ một khách hàng có thể nói, những người khác chỉ được nghe.
Một cuộc điện đàm hội nghị có thể kết hợp cả hai loại điện đàm này.

 

7. Dịch vụ điện thoại HCD:

 

    Dịch vụ điện thoại HCD (Home Country Direct) là dịch vụ điện thoại quốc tế cho phép người nước ngoài đến Việt Nam gọi thẳng về tổng đài nước mình để đăng ký và thiết lập cuộc gọi.
Khi sử dụng dịch vụ này, người gọi không phải trả cước phí tại Việt Nam mà sẽ trả tại nước mình khi trở về nước.
    Dịch vụ HCD chỉ mở tại các bưu cục, ghi-sê, một số khách sạn lớn của các tỉnh thành phố có đông khách nước ngoài đến tham quan du lịch