VNPT | VNPT Phú Yên: 12 giải pháp để hoàn thành vượt mức kế hoạch 2011
You are here >   Local_VNPT > Phu_Yen > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
VNPT Phú Yên: 12 giải pháp để hoàn thành vượt mức kế hoạch 2011
Cập nhật ngày: 11/03/2011 Facebook Youtube Youtube

Chú thích ảnh: Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn, Trưởng Ban Kiểm soát Hoàng Văn Hải trao Cờ thi đua của Tập đoàn cho VNPT Phú Yên.

Năm 2010 không chỉ đối mặt với sức ép cạnh tranh của thị trường mà tình hình thiên tai diễn biến thất thường... đã tạo ra những khó khăn lớn cho đơn vị. Với nỗ lực và quyết tâm lớn, VNPT Phú Yên đã có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao.

Tổng doanh thu phát sinh năm 2010 đạt 126,485 tỷ đồng (đạt 110% KH năm 2010), tăng trưởng 11,27% so với năm 2009. Năng suất lao động (theo doanh thu phát sinh) đạt 340,93 triệu đồng/người/năm, tăng 9,3% so với năm 2009. Nộp ngân sách Nhà nước thực hiện trên 3,8 tỷ  đồng, tăng 12,6% so với năm 2009. Với thành tích này, đơn vị đã được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Tập đoàn.

Năm 2011, VNPT Phú Yên đã đưa ra 12 giải pháp chủ yếu: Tổ chức sắp xếp lao động hợp lý tại tất cả các bộ phận quản lý, chú trọng tập trung công tác đào tạo, nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ lãnh đạo đơn vị, đội ngũ kinh doanh – tiếp thị bán hàng, CSKH, kỹ thuật và CNTT; Xây dựng và ban hành các cơ chế về tiết kiệm chi phí sản xuất vật tư, công cụ, nguồn điện..., tiết giảm chi phí sản xuất từ 15 - 20% so với năm 2010; Tập trung các nguồn lực kinh doanh các dịch vụ có tỷ trọng doanh thu cao, mức độ cạnh tranh mạnh như dịch vụ di động, băng rộng, thuê kênh, MyTV, FTTx; Đẩy mạnh công tác thu nợ và quản lý nợ đọng, tăng cường đội ngũ quản lý thu nợ và nợ đọng tại các đơn vị.

Trần Văn Hồng