VNPT | VinaPhone tổ chức chương trình khuyến mại "Ngày Vàng Tháng 9"
You are here >   Local_VNPT > Lai_Chau > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
VinaPhone tổ chức chương trình khuyến mại "Ngày Vàng Tháng 9"
Cập nhật ngày: 15/09/2010 Facebook Youtube Youtube

I. Thời gian thực hiện: Từ 00h00 ngày  15/09/2010 đến 24h00 ngày 17/09/2010.

II. Nội dung khuyến mại:

1.    Đối với Thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ :

 

Tặng 100% giá trị các thẻ nạp (50% vào tài khoản KM, 50% vào tài khoản KM1) khi nạp thẻ trong thời gian khuyến mại.

Đối với thuê bao kích hoạt hòa mạng mới (chương trình KM hoà mạng mới từ 09/08/2010 đến 23/08/2010, chương trình KM hoà mạng mới từ 28/08/2010 đến 01/09/2010  và chương trình KM hoà mạng mới từ 15/09/2010 đến 19/09/2010 ): nếu nạp thẻ trong 03 ngày từ 15/09/2010 đến 17/09/2010 thì được hưởng khuyến mại trong các trường hợp sau:

  • Sau khi nạp đủ 10 thẻ đầu tiên (đối với thuê bao trả trước và thuê bao Myzone) được khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp dành cho thuê bao kích hoạt mới nạp thẻ, tiếp tục được hưởng khuyến mại cho tất cả các thẻ nạp trong 03 ngày từ 15/09/2010 đến 17/09/2010 .
  • Chưa nạp đủ 10 thẻ nạp đầu tiên (đối với thuê bao trả trước và thuê bao Myzone) hoặc chưa nạp thẻ nào trước 0h00 ngày 15/09/2010, khi nạp thẻ sẽ tiếp tục được tính vào số lượng 10 thẻ nạp đầu tiên nhưng theo hình thức khuyến mại của 3 ngày Vàng nêu trên.

Không áp dụng khuyến mại cho các thuê bao trả sau chuyển đổi hình thức sử dụng sau ngày 09/09/2010.

Các hình thức chuyển đổi giữa VinaCard, VinaDaily, VinaXtra và VinaText sau khi nạp thẻ áp dụng theo quy định hiện hành.

 

2.    Đối với thuê bao trả sau đang hoạt động:

 

Miễn phí cước tin nhắn SMS trong nước (không bao gồm cước nhắn tin quốc tế, cước nhắn tin dịch vụ nội dung) trong khoảng thời gian khuyến mại từ 15/09/2010 đến 17/09/2010.

Tất cả các cuộc gọi nội mạng trong nước của Vinaphone (trừ các cuộc gọi Video Call)  đều được miễn phí cước từ phút thứ 4 đến phút thứ 6 trong khoảng thời gian khuyến mại từ 15/09/2010 đến 17/09/2010 .

Không áp dụng cho các thuê bao tham gia chương trình KM Toàn quốc từ 20/4/2010 đến 20/5/2010.

 

3.    Đối với thuê bao Mobile Broadband trả trước đang hoạt động:

 

Tặng 100% gía trị thẻ nạp khi nạp thẻ trong 3 ngày khuyến mại từ 15/09/2010 đến 17/09/2010 vào TK KM (không tặng thêm ngày sử dụng).