VNPT | Khuyến mãi "Ngày Vàng VNPT Week"
You are here >   Local_VNPT > Lai_Chau > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
Khuyến mãi "Ngày Vàng VNPT Week"
Cập nhật ngày: 22/08/2010 Facebook Youtube Youtube

Chương trình khuyến mại dành cho các thuê bao trả trước và trả sau Vinaphone trên toàn quốc, nội dung khuyến mại như sau:

 

I. Thời gian thực hiện:     
Từ 00h00 ngày 09/08/2010 đến 24h00 ngày 11/08/2010.
II. Đối tượng khuyến mãi:
- Thuê bao trả trước đang hoạt động (áp dụng cho cả thuê bao Alô và thuê bao Myzone)
- Thuê bao trả sau đang hoạt động

- Thuê bao Mobile Broadband trả trước đang hoạt động

- Thuê bao hòa mạng mới từ 9/8/2010 đến 23/8/2010.

III. Nội dung khuyến mại:
1. Đối với Thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ :
- Tặng 100% giá trị các thẻ nạp khi nạp thẻ trong thời gian khuyến mại. (50%vào Tài khoản KM,50%vào Tài khoản KM1)
- Đối với thuê bao kích hoạt hòa mạng mới (chương trình KM hoà mạng mới từ 10/07/2010 đến 30/07/2010 và chương trình KM hoà mạng mới từ 09/08/2010 đến 23/08/2010): nếu nạp thẻ trong 03 ngày từ 09/08/2010 đến 11/08/2010 thì được hưởng khuyến mại trong các trường hợp sau:
        + Sau khi nạp đủ 10 thẻ đầu tiên (đối với thuê bao trả trước và thuê bao Myzone) được khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp dành cho thuê bao kích hoạt mới nạp thẻ, tiếp tục được hưởng khuyến mại cho tất cả các thẻ nạp trong 03 ngày từ 09/08/2010 đến 11/08/2010 .
        + Chưa nạp đủ 10 thẻ nạp đầu tiên (đối với thuê bao trả trước và thuê bao Myzone) hoặc chưa nạp thẻ nào trước 0h00 ngày 09/08/2010, khi nạp thẻ sẽ tiếp tục được tính vào số lượng 10 thẻ nạp đầu tiên nhưng theo hình thức khuyến mại của 3 ngày Vàng nêu trên.
- Không áp dụng khuyến mại cho các thuê bao trả sau chuyển đổi hình thức sử dụng sau ngày 04/08/2010.
- Các hình thức chuyển đổi giữa VinaCard, VinaDaily, VinaXtra và VinaText sau khi nạp thẻ áp dụng theo quy định hiện hành.
2. Đối với thuê bao trả sau đang hoạt động:
- Miễn phí cước tin nhắn SMS trong nước (không bao gồm cước nhắn tin quốc tế, cước nhắn tin dịch vụ nội dung) trong khoảng thời gian khuyến mại từ 09/08/2010 đến 11/08/2010.
Tất cả các cuộc gọi nội mạng trong nước của Vinaphone (trừ các cuộc gọi Video Call) đều được miễn phí cước từ phút thứ 4 đến phút thứ 6 trong khoảng thời gian khuyến mại từ 09/08/2010 đến 11/08/2010 .
- Không áp dụng cho các thuê bao tham gia chương trình KM Toàn quốc từ 20/4/2010 đến 20/5/2010.
3. Đối với thuê bao Mobile Broadband trả trước đang hoạt động:

- Tặng 100% số lưu lượng vào tài khoản Data và 100% giá trị tài khoản nhắn tin tương ứng với mệnh giá thẻ nạp khi nạp thẻ trong 3 ngày khuyến mại từ 09/08/2010 đến 11/08/2010(không tặng thêm ngày sử dụng).