VNPT | Phấn đấu kết nối đường truyền cáp quang TSL chuyên dùng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn Tỉnh.
You are here >   Local_VNPT > Hau_Giang > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
Phấn đấu kết nối đường truyền cáp quang TSL chuyên dùng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn Tỉnh.
Cập nhật ngày: 18/11/2010 Facebook Youtube Youtube

Thực hiện chỉ đạo của Bộ TTTT và Tập đoàn BCVT Việt nam về việc triển khai dự án mạng TSL chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Viễn thông Vĩnh long đã có bước chuẩn bị tốt, sẽ hoàn tất kết nối bằng cáp quang/cáp đồng tới 100% các cơ quan Đảng, Nhà nước trước thời điểm 31/03/2009. Sau đó sẽ tiếp tục phấn đấu đáp ứng đường truyền cáp quang cho 100% cơ quan Đảng và Nhà nước vào cuối quý II/2009.