VNPT | Chi tiết tài liệu
You are here >   Docs > Details
Register   |  Login
Tim kiếm văn bản:
Từ khóa:
Số/ký hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Ngày ban hành:
Từ
 
 
Đến
 
Tên văn bản : Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
Số/ký hiệu văn bản 23/2010/TT-BTTTT
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ thông tin và truyền thông
Lĩnh vực Các văn bản khác
Ngày ban hành 15/10/2010
Chi tiết :
Tải xuống