VNPT | Chi tiết tài liệu
You are here >   Docs > Details
Register   |  Login
Tim kiếm văn bản:
Từ khóa:
Số/ký hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Ngày ban hành:
Từ
 
 
Đến
 
Tên văn bản : Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 8/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.
Số/ký hiệu văn bản 21/2010/TT-BTTTT
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ thông tin và truyền thông
Lĩnh vực Không xác định
Ngày ban hành 08/09/2010
Chi tiết :
Tải xuống