VNPT | Chi tiết tài liệu
You are here >   Docs > Details
Register   |  Login
Tim kiếm văn bản:
Từ khóa:
Số/ký hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Ngày ban hành:
Từ
 
 
Đến
 
Tên văn bản : Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử
Số/ký hiệu văn bản 14/2010/TT-BTTTT
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ thông tin và truyền thông
Lĩnh vực Internet
Ngày ban hành 29/06/2010
Chi tiết :
Tải xuống