VNPT | Chi tiết tài liệu
You are here >   Docs > Details
Register   |  Login
Tim kiếm văn bản:
Từ khóa:
Số/ký hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Ngày ban hành:
Từ
 
 
Đến
 
Tên văn bản : Thông tư số 11 /2010/TT-BTTTT ngày 14/5/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy địnhhoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động
Số/ký hiệu văn bản 11 /2010/TT-BTTTT
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ thông tin và truyền thông
Lĩnh vực Quản lý Bưu chính - Viễn thông
Ngày ban hành 14/05/2010
Chi tiết :
Tải xuống