VNPT | Chi tiết tài liệu
You are here >   Docs > Details
Register   |  Login
Tim kiếm văn bản:
Từ khóa:
Số/ký hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Ngày ban hành:
Từ
 
 
Đến
 
Tên văn bản : Thông tư số 07/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 02/3/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập
Số/ký hiệu văn bản 07/2010/TT-BTTTT
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ thông tin và truyền thông
Lĩnh vực Giá cước
Ngày ban hành 26/04/2010
Chi tiết :
Tải xuống