VNPT Thừa Thiên - Huế
You are here >   Local_VNPT > Thua_Thien_Hue > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 

 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC VIỄN THÔNG THỪA THIÊN HUẾ

 

Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức

 

BAN GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG THỪA THIÊN HUẾ

 

Ông DƯƠNG TUẤN ANH
- Chức vụ: Giám đốc
- Ngày sinh: 17/11/1959
- Quê Quán: Phú Vang, Thừa Thiên Huế
- Trình độ: Thạc sĩ

 

Ông NGUYỄN NHẬT QUANG
- Chức vụ: Phó giám đốc
- Ngày sinh: 01/05/1964
- Quê Quán: Phú Vang, Thừa Thiên Huế
- Trình độ: Đại học

 

Ông NGUYỄN ĐỨC PHONG
- Chức vụ: Phó giám đốc
- Ngày sinh: 15/10/1953
- Quê Quán: Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
- Trình độ: Đại học