VNPT Thanh Hóa
You are here >   Local_VNPT > Thanh_Hoa > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 

LÃNH ĐẠO VNPT THANH HOÁ

GIÁM ĐỐC: LÊ NHÂN THỬ
Email: lenhanthu@vnpt-thanhhoa.com.vn
 
PHÓ GIÁM ĐỐC: HOÀNG SỸ THUỲ
Email: hoangsythuy@vnpt-thanhhoa.com.vn
 
PHÓ GIÁM ĐỐC: LÊ VĂN BƠN
Email: lvbon@vnpt-thanhhoa.com.vn
 
PHÓ GIÁM ĐỐC: LÊ THỌ SỸ
Email: lethosy@vnpt-thanhhoa.com.vn
 
BÍ THƯ ĐẢNG UỶ: LÊ NHÂN THỬ
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN: LÊ VĂN BƠN
BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN: ĐỖ NGỌC SƠN
 
CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
PHÒNG TỔ CHỨC – LAO ĐỘNG
Trưởng phòng: Trịnh Vân
Số điện thoại: 037.3751 456
 
PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
Trưởng phòng: Trần Kim Tấn
Số điện thoại: 037.3850 555
Email: tktan@vnpt-thanhhoa.com.vn
 
PHÒNG KINH DOANH VÀ THỊ TRƯỜNG
Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Vĩnh
Số điện thoại: 037.3727 666
Email: nxvinh@vnpt-thanhhoa.com.vn
 
PHÒNG QUẢN LÝ MẠNG VÀ DỊCH VỤ
Trưởng phòng: Lê Minh Ánh
Số điện thoại: 037.3718 668
Email: lmanh@vnpt-thanhhoa.com.vn
 
PHÒNG ĐẦU TƯ - XDCB
Trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn
Số điện thoại: 037.3759 378
Email: natuan@vnpt-thanhhoa.com.vn
 
PHÒNG KẾ TOÁN - THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hiền
Số điện thoại: 037.3852 199
Email: nmhien@vnpt-thanhhoa.com.vn
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NỘI DUNG
26 A Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa
Số điện thoại: 3.729.999
 
TRUNG TÂM TIN HỌC
26 A Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa
Điện thoại: 3.855.612
 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
26 A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP Thanh Hoá
Điện thoại: 3.855.555
 
TRUNG TÂM CHUYỂN MẠCH VÀ TRUYỀN DẪN
26 A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP Thanh Hoá
Điện thoại: 3.822.999
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ
26 A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP Thanh Hoá
Điện thoại: 3.853.303
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG SẦM SƠN
45 Nguyễn Du - Phường Trường Sơn - Thị xã Sầm Sơn.
Điện thoại: 3.826.919
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG ĐÔNG SƠN
Khối 4 - Thị trấn Rừng Thông - Huyện Đông Sơn.
Điện thoại: 3.985.555
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BỈM SƠN
02 Đinh Công Tráng - Phường Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn.
Điện thoại: 3.766.666
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG HÀ TRUNG
Tiểu khu 6 - Thị trấn Hà Trung - Huyện Hà Trung
Điện thoại: 3.836.300
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG THẠCH THÀNH
Khu 6 - Thị trấn Kim Tân - Huyện Thạch Thành
Điện thoại: 3.877.999
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG VĨNH LỘC
Khu 2 - Thị trấn Vĩnh Lộc - Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
Điện thoại: 3.523.999
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG HOẰNG HOÁ
Tiểu khu Vinh Sơn - Thị trấn Bút Sơn - Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Điện thoại: 3.643.000
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG HẬU LỘC
Khu 1 - Thị trấn Hậu Lộc - Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá
Điện thoại: 3.831234
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG NGA SƠN
Tiểu khu Hưng Long - Thị trấn Nga Sơn - Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá
Điện thoại: 3.872.119
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TĨNH GIA
Tiểu khu 6 - Thị trấn Tĩnh Gia - Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá
Điện thoại: 3.971.778
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUẢNG XƯƠNG
Số 01 - Tân Phong - Thị trấn Quảng Xương - Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá
Điện thoại: 3.671.999
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TRIỆU SƠN
Phố Giắt - Thị trấn Triệu Sơn - Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá
Điện thoại: 8.797.888
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG THIỆU HOÁ
Tiểu khu 4 - Thị trấn Vạn Hà - Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá
Điện thoại: 3.842.777
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG YÊN ĐỊNH
Khu 2 - Thị trấn Quán Lào - Huyện Yên Định, Thanh Hoá
Điện thoại: 3.513.666
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG THỌ XUÂN
Khu 8 - Thị trấn Thọ Xuân - Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá
Điện thoại: 3.531.000
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG THƯỜNG XUÂN
Khu 2 - Thị trấn Thường Xuân - Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá
Điện thoại: 8.964.333
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG NÔNG CỐNG
Tiểu khu Minh Tân - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống, Thanh Hoá
Điện thoại: 3.839.000
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG NHƯ THANH
147 - Khu phố 2 - Thị trấn Bên Sung - Huyện Như Thanh, Thanh Hoá
Điện thoại: 3.557.777
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG NHƯ XUÂN
Khu phố 2 - Thị trấn Yên Cát - Huyện Như Xuân, Thanh Hoá
Điện thoại: 3.546.555
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG CẨM THUỶ
Tổ 2 - Thị trấn Cẩm Thuỷ - Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá
Điện thoại: 3.524.666
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG NGỌC LẶC
Phố Lê Lai - Thị trấn Ngọc Lặc - Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá
Điện thoại: 3.570.111
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG LANG CHÁNH
Phố 3 - Thị trấn Lang Chánh - Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá
Điện thoại: 3.578.000
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BÁ THƯỚC
Phố 4 - Thị trấn Cành Nàng - Huyện Bá Thước, Thanh Hoá
Điện thoại: 3.880.600
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUAN HOÁ
Khu 1 - Thị trấn Quan Hoá - Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá
Điện thoại: 3.875.999
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUAN SƠN
Khu 5 - Thị trấn Quan Sơn - Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá
Điện thoại: 3.590.111
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG MƯỜNG LÁT
Khu 2 - Thị trấn Mường Lát - Huyện Mường Lát, Thanh Hoá
Điện thoại: 8.997.108