VNPT Quảng Trị
You are here >   Local_VNPT > Quang_Tri > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 

 

Cơ cấu bộ máy tổ chức của Viễn thông Quảng Trị

 

    Viễn thông Quảng Trị gồm các phòng ban chức năng:  Phòng Mạng - Dịch vụ; phòng Kế hoạch - kinh doanh; phòng Kế toán Thống kê Tài chính; phòng Tổ chức - Tổng hợp; phòng Đầu tư xây dựng cơ bản, phòng Hành chính, Ban quản lý dự án. Các trung tâm Viễn thông (từ 1 đến 5); Trung tâm tin học; Trung tâm dịch vụ - khách hàng, Trung tâm điều hành OMC.

 

Ban Giám đốc Viễn thông Quảng Trị:

1. Ông Nguyễn Hoàng Linh   - Giám đốc

2. Ông Nguyễn Văn Duệ       - Phó Giám đốc

 

Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Quảng Trị:

Ông Trương Văn Minh

 

Lãnh đạo các phòng ban, Trung tâm:

 

Phòng Tổ chức - Tổng hợp:

Trưởng phòng : Ông Lê Quang  Minh

 

Phòng Đầu tư và Xây dựng cơ bản:

Trưởng phòng: Ông Trần Hữu Cơ

 

Phòng Kế hoạch - Kinh doanh

Trưởng phòng: Ông Phan Văn Cử

Phó phòng: Bà Trần Thị Ngọc Linh

 

Phòng Kế toán Thống kê Tài chính:

Trưởng phòng: Bà Trần Thị Tình

Phó phòng: Ông Nguyễn Công Nguyên

 

Phòng Hành chính:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Nhàn

Phó phòng: Ông Lê Bảo Nhân

 

Phòng Mạng và dịch vụ:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Chơn Dũng

Phó phòng:  Ông Nguyễn Mạnh Hùng

 

Ban quản lý dự án:

Trưởng ban: Ông Nguyễn Quốc Ánh
Phó ban: Ông Trần Minh Thược

 

Trung tâm Dịch vụ khách hàng:

Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Giám đốc: Ông Cái Kim Đổng

 

Trung tâm Tin học:

Phó Giám đốc phụ trách: Ông Lê Quang Hưng

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Thế Vinh

 

Trung tâm điều hành OMC:

Trưởng TT: Ông Võ Minh Thắng

Phó TT: Ông Đặng Kiến Quốc

 

Trung tâm Viễn thông 1

Phó Giám đốc phụ trách: Ông Chu Hồng Lân


Trung tâm Viễn thông 2

Giám đốc: Ông Lê Văn Chiến

Phó Giám đốc: Ông Võ Thái Phong

 

Trung tâm Viễn thông 3

 Phó Giám đốc phụ trách: Bà Võ Thị Trâm

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Bình

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Dương

 

Trung tâm Viễn thông 4

Giám đốc: Ông Đỗ Cao Nguyên

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Luy

Phó Giám đốc: ÔngNguyễn Văn Hòa

 

Trung tâm Viễn thông 5

Giám đốc: Ông Đinh Trọng Bảo