VNPT Quảng Ngãi
You are here >   Local_VNPT > Quang_Ngai > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

 

Đơn vị

 

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

Ban Giám đốc

Fax:

Giám đốc (Ô. Trần Quang Vinh)

     

Phó Giám đốc  (Ô. Dương Bình)

 

 

 

Chủ tịch công đoàn (Ô. Đào Hữu Ánh)

 

 

 

Phòng Đầu tư - Xây dựng cơ bản

Fax:

Trưởng phòng (Ô. Lê Văn Trung)

 

 

 

Phó phòng (Ô. Đỗ Kim Lương)

 

 

 

Phó phòng (Ô. Nguyễn Văn Thành)

 

 

 

Chuyên viên
 

 

Phòng Kế hoạch - Kinh doanh

Fax:

Trưởng phòng (Ô. Trịnh Hữu Lộc)

 

 

 

Chuyên viên
 

 

Phòng Kế toán - Thống kê tài chính

Fax:

Trưởng phòng (Ô. Nguyễn Đăng Chánh)

 

 

 

Chuyên viên 

 

Phòng Mạng và Dịch vụ

Fax:

 

 

Trưởng phòng (Ô. Đặng Văn Thu)

 

 

 

Phó phòng (Ô. Trần Bột)

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

 

 

Phòng Tổ chức - Hành chánh

Fax:

 

 

Trưởng phòng (Ô. Đào Hữu Ánh)

 

 

 

Phó phòng (Ô. Phạm Minh Đức)

 

 

 

Phó phòng (B. Lê Đông Thuỷ )

 

 

 

Văn thư

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

 

 

CÁC TRUNG TÂM  TRỰC THUỘC

 


Đơn vị

 

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

Trung tâm Dịch vụ và chăm sóc khách hàng

Fax:

Giám đốc (Ô. Ngô Minh Tú)      

Trung tâm Viễn thông TP. Quảng Ngãi

Fax:

Giám đốc (Ô. Đoàn Ngọc Chính )

P.Giám đốc (Ô Nguyễn Anh Tuấn )

     

Host

 

 

 

Trung tâm Viễn thông Bình Sơn

Fax:

Giám đốc (Ô. Tạ Đình Thái )  

Trung tâm Viễn thông Dung Quất

Fax:

Giám đốc (Ô. Đào Đức Tuấn )      

Phó Giám đốc (Ô. Nguyễn Thanh Cảnh)

 

 

 

Host

 

 

 

Trung tâm Viễn thông Sơn Tịnh

Fax:

Giám đốc (Ô. Hồ Minh Trung )

 

 

 

Trung tâm Viễn thông Tư Nghĩa

Fax:

Giám đốc (Ô. Đoàn Văn )  

Trung tâm Viễn thông Mộ Đức

Fax:

Giám đốc (Ô. Trần Ngọc Thành )      

Host

 

 

 

Trung tâm Viễn thông Đức Phổ

Fax:

P.Giám đốc (Ô. Việt)

 

 

 

Trung tâm Viễn thông Ba Tơ

Fax:

Giám đốc (Ô. Việt )

 

 

 

Trung tâm Viễn thông Minh Long

Fax:

Giám đốc (Ô. Lâm )

 

 

 

Trung tâm Viễn thông Sơn Hà

Fax:

Giám đốc (Ô. Bách )  

Trung tâm Viễn thông Trà Bồng

Fax:

Giám đốc (Ô. Quyền )

 

 

 

Trung tâm Viễn thông Sơn Tây

Fax:

Giám đốc (Ô. Đồng )

 

 

 

Trung tâm Viễn thông Lý Sơn

Fax:

Giám đốc (Ô. Cường )

 

 

 

Trung tâm Viễn thông Tây Trà

Fax:

Giám đốc (Ô. Long )