VNPT Phú Yên
You are here >   Local_VNPT > Phu_Yen > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 


CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Cơ cấu tổ chức của Viễn Thông Phú Yênbao gồm :

I. Ban Giám đốc :

1. Giám đốc :         Ông Trần Tấn Dũng
2. Phó Giám đốc :  Ông Bùi Viết Ấn.
                              Ông Lương Mười.

II. Các Phòng chức năng:

1. Phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính.
    Trưởng phòng : Ông Nguyễn Xuân Thủy
    Phó phòng :      Ông Phan Văn Vàng

2. Phòng Tổ chức Cán bộ - Lao động.
    Trưởng phòng : Ông Đinh Văn Hảo
    Phó phòng :      Bà Thái Thị Hồng Chung

3. Phòng Đầu tư-Xây dựng cơ bản.
    Trưởng phòng : Ông Lương Mười.
    Phó phòng :      Ông Huỳnh Đăng Thọ

4. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh.
    Trưởng phòng : Ông Nguyễn Xuân Phú   

5. Phòng Quản lý Mạng.
    Trưởng phòng : Ông Nguyễn Kim.
    Phó phòng :      Ông Hoàng Minh Tâm
    Phó phòng :      Bà Mai Xuân Hương

6. Phòng Tổng hợp - Hành chính.
    Trưởng phòng : Ông Đỗ Thế Trung.
    Phó phòng :      Ông Nguyễn Văn Phi

III. Các đơn vị trực thuộc:

1. Trung tâm Dịchvụ Khách hàng.
    Địa chỉ : 218 Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên
    Điện thoại : 0573 899 899 begin_of_the_skype_highlighting              0573 899 899      end_of_the_skype_highlighting0573 822 872 begin_of_the_skype_highlighting              0573 822 872      end_of_the_skype_highlighting;  Fax : 0573 827 783
    Giám đốc :        Ông Huỳnh Ngọc Yên.
    Phó Giám đốc : Ông Trịnh Minh Khanh.
                            Ông Phạm Bùi Phú.

2. Trung tâmViễn thông Tuy Hòa.
    Địa chỉ : 206A Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên
    Điện thoại : 0573 819 515 begin_of_the_skype_highlighting              0573 819 515      end_of_the_skype_highlighting0573 828 678 begin_of_the_skype_highlighting              0573 828 678      end_of_the_skype_highlighting;  Fax : 0573 821 999
    Giám đốc :        Ông Phạm Gia Huấn.
    PGiám đốc : Ông Bùi Thế Phương.
                            Bà Tô Bích Thủy.

3. Trung tâmViễn thông Đông Hòa - Tây Hòa.
    Địa chỉ : 271 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên
    Điện thoại : 0573 850 666 begin_of_the_skype_highlighting              0573 850 666      end_of_the_skype_highlighting0573 851 307 begin_of_the_skype_highlighting              0573 851 307      end_of_the_skype_highlighting;  Fax : 0573 559 100
    Giám đốc :        Ông Trần Ngọc Quế.
    PGiám đốc : Ông Trương Văn Hạnh.
                            Ông Nguyễn Bá Hùng.

4. Trung tâmViễn thông Sông Cầu.
    Địa chỉ : Khu phố Long Hải Nam, thị trấn Sông Cầu, Phú Yên
    Điện thoại : 0573 729 999 begin_of_the_skype_highlighting              0573 729 999      end_of_the_skype_highlighting0573 875 333 begin_of_the_skype_highlighting              0573 875 333      end_of_the_skype_highlighting;
    Giám đốc :        Ông Phan Ngọc Hiệp.
    PGiám đốc : Ông Đặng Văn Bình.

5. Trung tâmViễn thông Tuy An.
    Địa chỉ : Đường Lê Thành Phương, TT Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên
    Điện thoại : 0573 865 040 begin_of_the_skype_highlighting              0573 865 040      end_of_the_skype_highlighting0573 767 345 begin_of_the_skype_highlighting              0573 767 345      end_of_the_skype_highlighting;  Fax : 0573 865 844
    Giám đốc :        Ông Lâm Sư Tường.
    PGiám đốc : Ông Phạm Ngọc Hà

6. Trung tâmViễn thông Đồng Xuân.
    Địa chỉ : Đường Trần Phú, TT La Hai, huyện Đồng Xuân, Phú Yên
    Điện thoại : 0573 872 999 begin_of_the_skype_highlighting              0573 872 999      end_of_the_skype_highlighting0573 872 789 begin_of_the_skype_highlighting              0573 872 789      end_of_the_skype_highlighting;  Fax : 0573 872 599
    Giám đốc :        Ông Võ Thiện Trình.
    PGiám đốc : Ông Phạm Thanh Tùng.

7. Trung tâmViễn thông Sơn Hòa.
    Địa chỉ : 201 Trần Phú, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên
    Điện thoại : 0573 861 379 begin_of_the_skype_highlighting              0573 861 379      end_of_the_skype_highlighting0573 861 882 begin_of_the_skype_highlighting              0573 861 882      end_of_the_skype_highlighting;  Fax : 0573 861 566
    Giám đốc :        Ông Hoàng Vũ Dũng.
    PGiám đốc : Ông Bùi Khắc Minh.

8. Trung tâmViễn thông Sông Hinh.
    Địa chỉ : Khu phố 4, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên
    Điện thoại : 0573 858 501 begin_of_the_skype_highlighting              0573 858 501      end_of_the_skype_highlighting0573 858 548 begin_of_the_skype_highlighting              0573 858 548      end_of_the_skype_highlighting;  Fax : 0573 858 110
    Giám đốc :        Ông Nguyễn Như Bảo.