VNPT Khánh Hòa
You are here >   Local_VNPT > Khanh_Hoa > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 


Quá trình hình thành và phát triển

 

Ty Bưu điện tỉnh Khánh Hòa (tiền thân của Viễn thông Khánh Hòa và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa ngày nay) được thành lập vào đầu tháng 6 năm 1975 theo Quyết định của Tỉnh ủy và UBND cách mạng tỉnh Khánh Hòa. Tháng 11/1975 Bưu điện tỉnh Phú Khánh được thành lập trên cơ sở sát nhập Bưu điện tỉnh Phú Yên với Bưu điện tỉnh Khánh Hòa.

 

Ngày 01/07/1989 Bưu điện tỉnh Phú Khánh tách ra thành 2 Bưu điện tỉnh ( Bưu điện tỉnh Phú Yên và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa) Thực hiện phương án chia tách Bưu chính Viễn thông trên địa bàn tỉnh. Viễn thông Khánh Hoà chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2008 theo Quyết định số 641/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị kinh doanh dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin và các đơn vị trực thuộc khác của Bưu điện tỉnh Khánh Hoà.  

 

         Trải qua chặng đường hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa trước đây, Viễn thông Khánh Hòa hiện nay đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển mạng lưới, hiện đại hoá cơ sở hạ tầng, đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước.

 

 

 

        Với đường lối phát triển đúng đắn và sự nỗ lực không ngừng của toàn thể CBCNV, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa trước đây, Viễn thông Khánh Hòa hiện nay đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý:

 

     - Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001;

     - Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1984); hạng nhì (năm 1987) và hạng Nhất (năm 1996)

     - Cờ Luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng năm 1983,1984, và năm 1985; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 1992,1993 và năm 2008 và nhiều Cờ thi đua của Tổng cục Bưu điện, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Thông tin - Truyền thông; Bộ Lao động Thương binh xã hội; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Công đoàn Bưu điện Việt Nam, một số Bộ, Ngành khác và Cờ thi đua của UBND Tỉnh Khánh Hoà…

 

       Kế thừa và phát huy thành tích đã đạt được, tập thể Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Viễn thông Khánh Hoà sẽ đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao; Đồng thời khẳng định vị thế là doanh nghiệp Viễn thông - Công nghệ thông tin hàng đầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, cùng tỉnh và đất nước vững bước đi lên trong quá trình hội nhập và phát triển.