VNPT Hà Tĩnh
You are here >   Local_VNPT > Ha_Tinh > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 

LÃNH ĐẠO VIỄN THÔNG HÀ TĨNH
• Q.Giám đốc: Ông Trần Danh Việt
• Phó Giám đốc: Ông Phan Công Việt
• Chủ tịch Công đoàn: Ông Võ Văn Thuần
CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
PHÒNG TỔNG HỢP
Trưởng phòng : Ông Võ Văn Thuần
 PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG
Trưởng phòng : Ông Trần Bắc
 PHÒNG KẾ HOẠCH
     Trưởng phòng : Ông Nguyễn Huy Long
     Phó phòng : Ông Trần Dũng Chiến
 PHÒNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
     Trưởng phòng : Ông Nguyễn Hữu Khiếu
 PHÒNG MẠNG VÀ DỊCH VỤ
     Trưởng phòng : Ông Trần Viết Thành
 PHÒNG KẾ TOÁN THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
     Trưởng phòng : Bà Nguyễn Thị Hồng Lam
 PHÒNG HÀNH CHÍNH
     Trưởng phòng : Ông Phạm Việt Anh
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
     Trưởng ban : Ông Hoàng Thanh Kỳ
     Phó ban : Ông Cát Tất Thành
PHÒNG KINH DOANH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
     Trưởng phòng : Ông Nguyễn Huy Thắng
     DD : 0913.294.001
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH VIỄN THÔNG
    Trưởng Trung Tâm : Ông Trần Quang Hà
     DD : 0913.294.246
 TRUNG TÂM THANH KHOẢN VÀ QUẢN LÝ CƯỚC
    Trưởng Trung Tâm : Bà Phùng Thị Vinh
 
CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC VIỄN THÔNG HÀ TĨNH
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin & Dịch Vụ Nội Dung
     Giám đốc : Ông Đặng Tự Hào
     DD : 0913.568.148 - Mail : haodt.hth@vnpt.vn
Trung tâm Dịch vụ khách hàng
     Giám đốc : Ông Nguyễn Văn Hướng
     DD : 0913.294.027
Trung tâm Viễn thông Thành phố Hà Tĩnh
     Giám đốc Ông Trần Xuân Dũng
     DD : 0913.294.059
Trung tâm Viễn thông Kỳ Anh
     Giám đốc : Ông Hà Văn Thành
     DD : 0913.294.435
Trung tâm Viễn thông Cẩm Xuyên
Giám đốc : Ông Phan Thế Thắng
     DD : 0913.012.626
Trung tâm Viễn thông Thạch Hà
     Giám đốc : Ông Nguyễn Văn Sơn
     DD : 0912.880.216
Trung tâm Viễn thông Can Lộc
     Giám đốc : Ông Nguyễn Phi Lục
     DD : 0913.054.500
Trung tâm Viễn thông Hồng Lĩnh
     Giám đốc : Ông Trần Đình Hóa
     DD : 0912.999.333
Trung tâm Viễn thông Nghi Xuân
     Giám đốc : Ông Nguyễn Hữu Nam
     DD : 0913.256.748
Trung tâm Viễn thông Đức Thọ
     Giám đốc : Ông Nguyễn Mạnh Hùng
     DD : 0915.042.123
Trung tâm Viễn thông Hương Sơn
     Giám đốc : Ông Nguyễn Huy Cương
     DD : 0912.136.136
Trung tâm Viễn thông Vũ Quang
     Giám đốc : Ông Phan Đăng Khoa
     DD : 0912.575.085
Trung tâm Viễn thông Hương Khê
     Giám đốc : Ông Nguyễn Hữu Thực
     DD : 039.3970.999
Trung tâm Viễn thông Lộc Hà
     Giám đốc : Ông Phan Văn Bằng
     DD : 0912.077.078