VNPT ĐắK Lắk - Đắk Nông
You are here >   Local_VNPT > Dak_Lak > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 

 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC

Giám đốc
Võ Thành Nam
 
                                                                                                                  
Phó Giám Đốc                                       Phó Giám Đốc                                                   Phó Giám Đốc
Trần Thành Nho                                    Nguyễn Lương Đống                                          Nguyễn Hữu Anh
 
 

 

 (TTVT : Trung Tâm Viễn Thông)

 

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
Phòng Kế Hoạch - Kinh Doanh
* Lãnh đạo đơn vị :
1. Trưởng phòng : Ông Nguyễn Nam Quốc
- Điện thoại cố định : 3.854497
- Điện thoại di động : 0913.497029
2. Phó phòng : Ông Đinh Thái Lâm

 

- Điện thoại cố định : 3......................
- Điện thoại di động : 
0913.435.435

* Trụ sở và số điện thoại liên lạc :
- Địa chỉ : 06 Lê Duẩn - TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
- Điện thoại : 3.816161
Phòng Đầu Tư
* Lãnh đạo đơn vị :
1. Trưởng Phòng : Ông Nguyễn Văn Vệ
- Điện thoại cố định : 3.852122
- Điện thoại di động : 0914.003399
2. Phó phòng : Ông Trương Chí Thành
- Điện thoại cố định : 3.843555
- Điện thoại di động : 0914.130234
* Trụ sở và số điện thoại liên lạc :
- Địa chỉ : 06 Lê Duẩn - TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
- Điện thoại : 3.853567
Phòng Quản Lý Dự Án
* Lãnh đạo đơn vị :
1. Trưởng Phòng : Ông Nguyễn Văn Hổ
- Điện thoại cố định : 3.843333
- Điện thoại di động :
0914.071737
2. Phó phòng : Ông Nguyễn Việt Hải
- Điện thoại cố định : 3.843 868
- Điện thoại di động : 0913.492091
2. Phó phòng : Ông Trần Tử Quế
- Điện thoại cố định : 3.843868
- Điện thoại di động : 0913435277
* Trụ sở và số điện thoại liên lạc :
- Địa chỉ : 06 Lê Duẩn - TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
- Điện thoại : 3.858279
Phòng Mạng và Dịch Vụ
* Lãnh đạo đơn vị :
1. Trưởng phòng : Ông Nguyễn Tiến Dũng
- Điện thoại cố định : 3.810000
- Điện thoại di động : 0913.435079
2. Phó phòng : Ông Lê Minh Luyện
- Điện thoại cố định : 3.812912
- Điện thoại di động : 0913.400767
* Trụ sở và số điện thoại liên lạc :
- Địa chỉ : 06 Lê Duẩn - TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
- Điện thoại : 3.840777
Phòng Kế Toán - Thống Kê - Tài Chính
* Lãnh đạo đơn vị :
1. Kế toán trưởng : Ông Nguyễn Trọng Kiệm
- Điện thoại cố định : 3.852525
- Điện thoại di động : 0913.435186
2. Phó KTT : Ông Nguyễn Mạnh Kha

 

- Điện thoại cố định : 3.813800
- Điện thoại di động : 0913.496964

 

3. Phó KTT : Ông Vũ Ngọc Định

 

- Điện thoại cố định : 3 3850187
- Điện thoại di động : 0914.098099

* Trụ sở và số điện thoại liên lạc :
- Địa chỉ : 06 Lê Duẩn - TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
- Điện thoại : 3.853732
Phòng Tổ Chức - Lao Động
* Lãnh đạo đơn vị :
1. Trưởng phòng : Bà Nguyễn Thị Thoa
- Điện thoại cố định : 3.858259
- Điện thoại di động : 0913.435067
2. Phó phòng : Ông Lê Văn Bổng
- Điện thoại cố định : 3.856666
- Điện thoại di động : 0945.337777
* Trụ sở và số điện thoại liên lạc :
- Địa chỉ : 06 Lê Duẩn - TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
- Điện thoại : 3.853716
Phòng Hành Chính - Quản Trị
* Lãnh đạo đơn vị :
1. Trưởng phòng : Ông Nguyễn Công Bảy
- Điện thoại cố định : 3.852707
- Điện thoại di động : 0914.092969
2. Phó phòng : Bà Đỗ Thụy Hiệp
- Điện thoại cố định : 3.853937
- Điện thoại di động : 0913.435 785
* Trụ sở và số điện thoại liên lạc :
- Địa chỉ : 06 Lê Duẩn - TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
- Điện thoại : 3.811270
Ban Kiểm Soát Nội Bộ
* Lãnh đạo đơn vị :
1. Trưởng ban : Ông Phạm Văn Sơn

 

- Điện thoại cố định : 3.852123
- Điện thoại di động : 0913.435396

2. Phó ban : Bà Dương Thị Như Ngọc

 

- Điện thoại cố định : 3.811666
- Điện thoại di động : 3.0914 585 678

* Trụ sở và số điện thoại liên lạc :
- Địa chỉ : 06 Lê Duẩn - TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
- Điện thoại : 3.853888