VNPT Tây Ninh
You are here >   Local_VNPT > Tay_Ninh > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
  - Tên đầy đủ: Viễn thông Tây Ninh.
  - Trụ sở: số 1, Đường Phạm Công Khiêm, Khu phố 1, Phường 3, TXTN.
  - Văn phòng: 066.3822432.                    Fax: 066.3822888.
  - Website:www.vienthongtayninh.vn
  - Email: tonghop@vienthongtayninh.vn