VNPT Ninh Thuận
You are here >   Local_VNPT > Ninh_Thuan > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 

VNPT Ninh Thuận được thành lập theo Quyết định số 661/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 18/02/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu

chính Viễn thông Việt Nam, là đơn vị thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), kinh doanh và phục vụ các loại hình

dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thuộc nam trung bộ Việt Nam như: điện thoại cố định, điện thoại

cố định không dây GPhone, điện thoại di động VinaPhone (091, 094, 0123, 0125, 0127), Internet ADSL MegaVNN, Internet quang FTTH,

dịch vụ truyền số liệu, thuê kênh riêng,... Từ khi mới thành lập được sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ của Ðảng, Chính quyền tại địa

phương và Trung ương, sự quan tâm giúp đỡ của Ngành, sự khích lệ, động viên và ủng hộ nhiệt tình của nhân dân và khách hàng trong

tỉnh; VNPT Ninh Thuận đã không ngừng được củng cố ngày càng phát triển, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công ích v

đáp ứng được nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin cho các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh, giữ vai trò

doanh nghiệp chủ đạo, doanh nghiệp hàng đầu về cung cấp các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin tại Ninh Thuận.