VNPT Long An
You are here >   Local_VNPT > Long_An > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 

Viễn thông Long An được thành lập theo Quyết định số 653/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thành lập Viễn thông Long aan- đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

 

   Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viễn thông Long An được ban hành kèm theo Quyết định số 654/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

 

   Viễn thông Long An có con dấu riêng theo tên gọi, được đăng ký kinh doanh, được mở tài khoản tại ngân hàng.

 

   Viễn thông Long An, là đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;