VNPT Bình Phước
You are here >   Local_VNPT > Binh_Phuoc > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 


 
 
 

BAN GIÁM ĐỐC

 
            Giám đốc:                 Ông Phạm văn Trinh, Kỹ sư ĐTVT
 
            Phó giám đốc:          Ông Nguyễn Hòa Sinh, Thạc sỹ ĐTVT
                                             Ông Diệp Đình Mẫu, Cử nhân Kinh tế
 
* Các phòng ban trực thuộc:
 
1. Phòng Tổ chức – Hành chính
            Tel: 84.651.3888999
            Fax: 84.651.3890890
            E-mail:    
vanphong@vnptbinhphuoc.com.vn 
            Trưởng phòng:         Ông Lê Đức Thắng, Cử nhân Kinh Tế
            Phó phòng:               Ông Hoàng Văn Bính, Đại học Luật

2. Phòng Kế toán Thống Kê – Tài chính
            Tel: 84.651. 3870262
            Fax: 84.651. 3890890
            E-mail:    
phongkttktc@vnptbinhphuoc.com.vn
            Phụ trách kế toán:   BNguyễn Thị Thanh Thủy, Cử nhân Kinh tế
            Phó phòng:              BNguyễn Thị Hồng Nhung, Cử nhân Kinh tế
                                           
3. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh
            Tel: 84.651. 3885777
            Fax: 84.651. 3890890
            E-mail:    
phongkhkd@vnptbinhphuoc.com.vn
            Trưởng phòng:         Ông Nguyễn Văn Thành, Cử nhân Kinh tế
            Phó phòng:               Ông Nguyễn Tuấn Huynh, Kỹ sư ĐTVT

4. Phòng Quản lý mạng và Dịch vụ
            Tel: 84.651. 3888989
            Fax: 84.651. 3870277
            E-mail:    
phongqlmdv@vnptbinhphuoc.com.vn
            Trưởng phòng:        Ông Nguyễn Minh Tùng, Kỹ sư ĐTVT
            Phó phòng:              Ông Hồ Đắc Bình, Cao đẳng ĐTVT

5. Phòng Đầu tư – Xây dựng cơ bản
            Tel: 84.651.3870261
            Fax: 84.651.3890890
            E-mail:    
phongdtxdcb@vnptbinhphuoc.com.vn
            Trưởng phòng:         Ông Lê Văn Hùng, Cử nhân Kinh tế

6. Trung tâm Điều hành Thông tin
            Tel: 84.651.3899998
            Fax: 84.651.3899389
            E-mail:    
ttdhtt@vnptbinhphuoc.com.vn
            Trưởng Trung tâm:   Ông Trần Anh Sáng, Kỹ sư ĐTVT
 
* Các đơn vị trực thuộc:
 
1. Trung tâm Dịch vụ Khách hàng
            Kinh doanh các dịch vụ viễn thông, Vinaphone, thiết bị đầu cuối trên địa bàn toàn tỉnh.
            Địa chỉ:  Số 19- QL14 – P. Tân Phú – Tx. Đồng Xoài – T. Bình Phước
            Tel: 84.651.3863555
            Fax: 84.651.3863888
            E-mail:   
ttdvkh@vnptbinhphuoc.com.vn

            Giám đốc:                 BDương Thị Hoài, Cử nhân Luật
       Kinh doanh các dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Phước Long.
            Địa chỉ: đường Lê Văn A – TT. Thác Mơ – H. Phước Long – T. Bình Phước
            Tel: 84.651.3780789
            Fax: 84.651.3780200
            E-mail:   
ttvtphuoclong@vnptbinhphuoc.com.vn
            Giám đốc:                 Ông Lý Tất Thành, Kỹ sư ĐTVT
            Phó giám đốc:          Ông Ngô Văn Thắng, Đại học ĐTVT
 
9. Trung tâm viễn thông Bù Đăng
            Kinh doanh các dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Bù Đăng.
            Địa chỉ: Số 130 – QL14 – TT. Đức Phong – H. Bù Đăng – T. Bình Phước
            Tel: 84.651.3974214
             Fax: 84.651.3974700
             E-mail:   
ttvtbudang@vnptbinhphuoc.com.vn

             Giám đốc:                 Ông Nguyễn Văn Vinh, Kỹ sư ĐTVT