VNPT Bình Dương
You are here >   Local_VNPT > Binh_Duong > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 

Trước tháng 8/1993. toàn tỉnh Sông Bé chỉ có 1 tổng đài điện từ Starex 1.536 số đặt tại trung tâm thị xã thủ dầu một ( được đầu tư năm 1992) và tuyến vi ba số Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh Sông Bé bé giờ chỉ có 1.500 số máy điện thoại.

Thời khắc đêm 28/811993 toàn thể CBCNV Bưu điện tỉnh Sông Bé thực hiện chuyển mạn điện thoại sang hệ thống tổng đài EWSD của Siemens tại 3 khu vực: Trạm trung tâm Thị xã Thủ dầu Một lắp đặt mới 300 số; Trạm Thuận An lắp đặt mới 1.024 số; Trạm Bình An lắp đặt mới 256 số; Tổng cộng là 4.280 số. Công tác chuyển mạng đã thực hiện thành công. Đây là giai đoạn l của dự án đầu tư hệ thống tổng đài điện tử kỹ thuật số EWSD và cũng là thời kỳ mở đầu cho chiến lược tăng tốc phát triển Bưu chính Viễn thông giai đoạn l (1993-1995). Đồng thời với việc phát triển hệ thống tổng đài điện tử kỹ thuật số, việc xây dựng các tuyến truyền dẫn vi ba số nội tỉnh Thủ Dầu Một - Bến cát - Đồng phú - Bình Long - Lộc Ninh - Bù Đăng; Thủ Dầu Một - Thuận An; Thủ Dầu Một - Bình An. Sang năm 1994 tiếp tục thực hiện việc số hóa mạng lưới bằng việc lắp đặt tổng đài điện tử tại các huyện, Dĩ An, Bình Long, Phước Long, Tân Uyên, Bù Đăng và Lộc Ninh, trong giai đoạn này bước đầu thực hiện việc cải tạo nâng cấp các mạng lưới cáp ngoại vi tại thị xã Thủ Dầu Một và các huyện để từng bước nâng cao chất lượng thông tin, tổng dung lượng lắp đặt trong năm 1994 là 3.840 số. Năm 1995, thực hiện mở rộng pha 3 của hệ thống tổng đài điện từ EWSD với dung lượng 3 năm 1993, 1994 và 1995 là 21.176 số được lắp đặt tại Trung tâm và hầu hết các huyện và bưu cục khu vực trên địa bàn tỉnh Sông Bé bấy giờ. Kết thúc chiến lược tăng tốc giai đoạn l (1993-1995) tổng số máy điện thoại trên mạng lưới là: 24.000 máy, tăng 8 lần so với thời điểm tháng 8/1993, đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin và cùng với việc phát triển kinh tế của địa phương, thông tin liên lạc ngày càng phát triển. Năm 1996 tiếp tục mở rộng thêm 9.216 số và đồng bộ với việc xây dựng và năng cấp mạng ngoại vi. Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam đầu tư trạm thông tin di động tại thị xã Thủ Dầu Một. Từ đó đến nay hàng năm đều thực hiện mở rộng và nâng cấp. Đến nay (năm 2003) đã có 19 trạm /toàn tỉnh, số lượng thuê bao hiện có là 51.000 thuê bao. Năm 1997, Bưu điện tỉnh Bình Dương được thành lập do tình hình phân tách tỉnh. Năm 1998, Bưu điện tỉnh Bình Dương xây dựng và đưa vào khai thác vòng truyền dẫn quang đầu tiên từ thị xã Thủ Dầu Một - Bún - Thuận An - Sóng Thần – Dĩ An - Bình An - Tân Vạn - An Phú - thị xã Thủ Dầu Một đã nâng cao năng lực truyền dẫn và chất lượng, đồng thời với việc sử dụng vi ba số để dự phòng. Bên cạnh đó, Bưu điện Tỉnh đã xây dựng và đưa vào khai thác trạm Host An Phú, để tăng độ tin cậy và an toàn mạng lưới, giảm tải lưu lượng trạm Host Thủ Dầu Một. Đến năm 2000, trên toàn tỉnh Bình Dương mạng Viễn thông có tổng dung lượng là 51.178 số với 40 trạm chuyển mạch ( trong đó có 2 trạm host, 35 trạm vệ tinh và 3 tổng đài độc lập). So sánh với thời điểm tháng 8/1993 dung lượng tổng đài của mạng lưới gắp 17 lần. Giai đoạn năm 2001-2002, mạng Viễn thông Tỉnh được tiếp tục mở rộng thêm 26.988 số cho cả 2 hệ thống tổng đài, thực hiện nâng cấp 3 tổng đài độc lập SDE thành trạm vệ tinh. Xây dựng tuyến truyền dẫn quang từ, Thủ Dầu Một -Tân Ba - Tân Khánh - Tân Uyên - Bình Chuẩn - Thủ Dầu Một - Tương Bình Hiệp - Sở Sao - Hòa Lợi - Bình Dương - Chánh Phú Hòa - Hưng Hòa - Phước Hòa – Phú Giáo. Nâng cấp vòng truyền dẫn quang Thủ Dầu Một - Thuận An – An Phú từ STM1 lên STM4. Cải tạo và mở rộng mạng cáp nội hạt các khu vực trong giai đoạn này thêm 30.000 đôi cáp gốc. Năm 2003, triển khai thực hiện theo quy hoạch phát triển mạng viễn thông tỉnh Bình Dương giai đoạn 2003 – 2005 đã được phê duyệt theo 2 mục tiêu. + Kinh doanh trên cơ sở xác định hiệu quả kinh tế. + Hiện đại hóa để đáp ứng tình hình phát triển kỹ thuật, công nghệ thông tin. Đến tháng 8/2003 Bưu điện tỉnh Bình Dương đã thực hiện được công tác mở rộng và nâng cấp các hệ thống tổng đài EWSD Tỉnh Bình Dương (giai đoạn l) thêm 21.040 số. Như vậy tổng dung lượng của các hệ thống tổng đài hiện nay là: 101.776 số, dung lượng sử dụng: 74.000 số. Hiệu suất đạt: 73%. Bên cạnh đó đã thực hiện hoàn thành. việc lắp đặt các tuyến truyền dẫn quang từ trung tâm Tỉnh đến 2 huyện cuối cùng là Bến Cát, Dầu Tiếng và các trạm viễn thông trên tuyến. Tính đến hiện nay 80% số trạm viễn thông được cáp quang hóa nâng cao chất lượng, dung lượng truyền dẫn thêm một bước so với với sử dụng viba số trong các giai đoạn trước. Đồng thời với việc mở rộng và nâng cấp hệ thống chuyển mạch, truyền dẫn, Bưu điện tỉnh Bình Dương thực hiện việc cải tạo mờ rộng ngoại vi tại tất các trạm viễn thông trên địa bàn tỉnh để đáp ứng nhu cầu phát triển thông tin. Trong năm 2003, Bưu điện tĩnh được đầu tư đưa vào hệ thống mạng DDN phục vụ dịch vụ viễn thông bậc cao cho các khu công nghiệp, doanh nghiệp có nhu cầu. Hiện tại. đã lắp đặt xong thiết bị hệ thống cung cấp dịch vụ ADSL tỉnh Bình Dương với dung lượng 1.000 cổng và phân bổ các trạm truy nhập tập trung tại các huyện, khu vực tập trung cơ quan hành chánh, doanh nghiệp và các khu công nghiệp, dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong quý 4/2003.