VNPT Sơn La
You are here >   Local_VNPT > Son_La > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 

 

GIỚI THIỆU VỀ VNPT SƠN LA

 

Ngày 06 Tháng 12 năm 2007. Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam đã ra quyết định Thành lập Viễn thông Sơn La - đơn vị kinh tế

trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại văn bản số 6599/TCCB-LĐ ngày 06/12/2007 Quyết định:

Thành lập Viễn thông Sơn La, trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin và các đơn vị

trực thuộc khác của Bưu điện tỉnh Sơn La sau khi thực hiện phương án chia tách bưu chính viễn thông trên địa bàn.

Viễn thông Sơn La là đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; có chức năng hoạt

động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành viễn thông - công nghệ thông tin như sau:

- Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin;

- Sản xuất, kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và

nhu cầu của khách hàng;

- Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông - công nghệ thông tin;

- Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; dịch vụ truyền thông;

- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;

- Tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cấp trên;

- Kinh doanh các ngành nghề khác khi được tập đoàn cho phép.

Viễn thông Sơn La có con dấu riêng theo tên gọi, được đăng ký kinh doanh, được mở tài khoản tại ngân hàng.

Tru sở chính của Viễn thông Sơn La được đăng tại tổ 5 phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La.