VNPT Nam Định
You are here >   Local_VNPT > Nam_Dinh > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 

 

 

 

           

Tên đầy đủ:  Viễn thông Nam Định

Tên giao dịch quốc tế:  Nam Dinh Telecommunications

Tên viết tắt: VNPT Nam Định.

Trụ sở:  Số 4 Hà Huy Tập - thành phố Nam Định- tỉnh Nam Định.

Văn phòng: 84.350.3848216 - Fax: 84.350.3845909

Website: http://www.vnptnamdinh.com.vn/, http://www.vnptnamdinh.vn/

E-mail:  vnptnamdinh@vnpt.com.vn

 

Viễn thông Nam Định (tên viết tắt là VNPT Nam Định) được thành lập theo Quyết định số 655/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thành lập Viễn thông Nam Định.  

 

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viễn thông Nam Định được thực hiện theo Quyết định số 656/QĐ-TCCB/HĐQT của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.