VNPT Lào Cai
You are here >   Local_VNPT > Lao_Cai > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 


 

Mô hình tổ chức
 
 LÃNH ĐẠO VIỄN THÔNG LÀO CAI
 
     Giám đốc :
 
Ông  Mai Lương Thuấn
 
Tel :   020 382 7899 begin_of_the_skype_highlighting              020 382 7899      end_of_the_skype_highlighting
 
         091 3287457 begin_of_the_skype_highlighting              091 3287457      end_of_the_skype_highlighting
       Phó Giám đốc :
 
Ông  Trần Văn Quân
 
Tel :   020 383 3456 begin_of_the_skype_highlighting              020 383 3456      end_of_the_skype_highlighting
 
         091 3287091 begin_of_the_skype_highlighting              091 3287091      end_of_the_skype_highlighting
 
 ĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN
      Bí thư Đảng Ủy
 
Ông Mai Lương Thuấn
 
Tel :   020 382 7899 begin_of_the_skype_highlighting              020 382 7899      end_of_the_skype_highlighting
 
         091 3287457 begin_of_the_skype_highlighting              091 3287457      end_of_the_skype_highlighting
       PBT Đảng Ủy:
 
Ông Trần Văn Quân
 
Tel :   020 383 3456 begin_of_the_skype_highlighting              020 383 3456      end_of_the_skype_highlighting
 
         091 3287091 begin_of_the_skype_highlighting              091 3287091      end_of_the_skype_highlighting
  Chủ tịch công đoàn :
 
Ông Trần Huy Mạnh
 
Tel :    091 3287001 begin_of_the_skype_highlighting              091 3287001      end_of_the_skype_highlighting
       PCT công đoàn :
 
Bà Sần Thị Bình  
 
Tel :    020 382 1111 begin_of_the_skype_highlighting              020 382 1111      end_of_the_skype_highlighting
 
          091 3287019 begin_of_the_skype_highlighting              091 3287019      end_of_the_skype_highlighting
       Bí thư ĐTN:
 
Ông Trần Trung Nghĩa  
 
Tel :    020 382 8899 begin_of_the_skype_highlighting              020 382 8899      end_of_the_skype_highlighting
 
          091 2157989 begin_of_the_skype_highlighting              091 2157989      end_of_the_skype_highlighting
 
 CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG
 Phòng Tổ chức - Hành chín
      Trưởng phòng :
 
Ông Nguyễn Văn Tiến
Tel :    020 385 6789 begin_of_the_skype_highlighting              020 385 6789      end_of_the_skype_highlighting
          091 2559568 begin_of_the_skype_highlighting              091 2559568      end_of_the_skype_highlighting
      Phó phòng : Ông Trần Quốc Thắng

Tel :   

 

          091 5045234 begin_of_the_skype_highlighting              091 5045234      end_of_the_skype_highlighting

      Phó phòng : Bà Lê Thị Kim Chung
Tel0915874888
 Phòng Kế Toán Tài chính Thống kê
      Trưởng phòng :
 
Bà Nguyễn Xuân Hà

 Tel :    020 382 2567 begin_of_the_skype_highlighting              020 382 2567      end_of_the_skype_highlighting 

 

           091 3287006 begin_of_the_skype_highlighting              091 3287006      end_of_the_skype_highlighting

       Phó phòng :
 
Bà Nguyễn Thị Thu Thanh  

 Tel :    020 382 2347 begin_of_the_skype_highlighting              020 382 2347      end_of_the_skype_highlighting

           091 2960887 begin_of_the_skype_highlighting              091 2960887      end_of_the_skype_highlighting

 Phòng Đầu tư - Xây dựng
     Trưởng phòng :
 
Ông Phạm Văn Tý

 Tel :    020 382 2300 begin_of_the_skype_highlighting              020 382 2300      end_of_the_skype_highlighting

           091 3287135 begin_of_the_skype_highlighting              091 3287135      end_of_the_skype_highlighting

     Phó phòng :
 
Ông Phan Anh Tuấn

 Tel :     091 7796789 begin_of_the_skype_highlighting              091 7796789      end_of_the_skype_highlighting
 

 Phòng Kế hoạch - Kinh doanh
      Trưởng phòng :
 
Bà Sần Thị Bình
 
Tel : 020 382 1111 begin_of_the_skype_highlighting              020 382 1111      end_of_the_skype_highlighting
 
        091 3287019 begin_of_the_skype_highlighting              091 3287019      end_of_the_skype_highlighting
      Phó phòng: Ông Nguyễn Tuấn Vinh
Tel :
        0912050246
 Phòng Kỹ thuật - Dịch vụ
      Phó Phòng :
 
Ông Nguyễn Minh Thiêm
 
Tel:  020 382 4858 begin_of_the_skype_highlighting              020 382 4858      end_of_the_skype_highlighting
 
        091 5352362 begin_of_the_skype_highlighting              091 5352362      end_of_the_skype_highlighting
      Phó phòng :
 
Ông Lưu Trí Dũng
Tel: 
 
          091 2220718 begin_of_the_skype_highlighting              091 2220718      end_of_the_skype_highlighting
      Phó phòng:  Ông Lưu Đình Thắng
 Tel:  091 2763825 begin_of_the_skype_highlighting              091 2763825      end_of_the_skype_highlighting
 
CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC VIỄN THÔNG LÀO CAI
      Giám đốc :  
 
Ông Trần Trung Nghĩa
 
Tel :    020 3828 899 begin_of_the_skype_highlighting              020 3828 899      end_of_the_skype_highlighting
 
          091 2157989 begin_of_the_skype_highlighting              091 2157989      end_of_the_skype_highlighting
      Phó Giám đốc :  
 
Ông Phạm Duyên Thuỷ

 

Tel :    020 3821 177 begin_of_the_skype_highlighting              020 3821 177      end_of_the_skype_highlighting

 

          091 2555541 begin_of_the_skype_highlighting              091 2555541      end_of_the_skype_highlighting

      Giám đốc :
 
Ông Lê Viết Cường

 

Tel :  020 3862 539 begin_of_the_skype_highlighting              020 3862 539      end_of_the_skype_highlighting

 

        091 2394189 begin_of_the_skype_highlighting              091 2394189      end_of_the_skype_highlighting

       Phó Giám đốc :
 
Ông Nguyễn Văn Thành

 

Tel :  020 3862 299 begin_of_the_skype_highlighting              020 3862 299      end_of_the_skype_highlighting

        091 2272252 begin_of_the_skype_highlighting              091 2272252      end_of_the_skype_highlighting

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BẢO YÊN
      Giám đốc :  
 
Ông Hoàng Khải Tuấn

Tel : 020 3877 999 begin_of_the_skype_highlighting              020 3877 999      end_of_the_skype_highlighting

 

        094 8093093 begin_of_the_skype_highlighting              094 8093093      end_of_the_skype_highlighting

      Phó Giám đốc :  
 
Ông Tạ Văn Nghĩa

 

Tel :    091 2194898 begin_of_the_skype_highlighting              091 2194898      end_of_the_skype_highlighting

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BẮC HÀ - SI MA CAI
      Giám đốc :  
 
Ông Nguyễn Văn Tiện

 

Tel : 

         0912578388
      Phó Giám đốc :  
 
Ông Trần Văn Hân

Tel :  0 20 3880 686 begin_of_the_skype_highlighting              0 20 3880 686      end_of_the_skype_highlighting

 

        0 91 3297791 begin_of_the_skype_highlighting              0 91 3297791      end_of_the_skype_highlighting

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BÁT XÁT
      Giám đốc :  
 
Ông Cồ Bá Hội

 

Tel : 020 3883 550 begin_of_the_skype_highlighting              020 3883 550      end_of_the_skype_highlighting

 

        091 2394188 begin_of_the_skype_highlighting              091 2394188      end_of_the_skype_highlighting

      Phó Giám đốc :  
 
Ông Vũ Đình Nhất

 

Tel : 020 3783 999 begin_of_the_skype_highlighting              020 3783 999      end_of_the_skype_highlighting

 

        091 8345519 begin_of_the_skype_highlighting              091 8345519      end_of_the_skype_highlighting

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG MƯỜNG KHƯƠNG
      Giám đốc :  
 
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Tel : 020 3881 881 begin_of_the_skype_highlighting              020 3881 881      end_of_the_skype_highlighting

 

        091 2927899 begin_of_the_skype_highlighting              091 2927899      end_of_the_skype_highlighting

      Phó Giám đốc :  
 
Ông Dương Xuân Sơn

 

Tel: 020 3891350 begin_of_the_skype_highlighting              020 3891350      end_of_the_skype_highlighting

 

       091 2502272 begin_of_the_skype_highlighting              091 2502272      end_of_the_skype_highlighting

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG SA PA
Phó Giám đốc phụ trách :  
 
Ông Bùi Văn Hoàng

 

Tel :020 3871 099 begin_of_the_skype_highlighting              020 3871 099      end_of_the_skype_highlighting

 

        091 2070766 begin_of_the_skype_highlighting              091 2070766      end_of_the_skype_highlighting

      Phó Giám đốc :  
 
Ông Nguyễn Viết San

Tel :020 3871 899 begin_of_the_skype_highlighting              020 3871 899      end_of_the_skype_highlighting 

 

       091 2191045 begin_of_the_skype_highlighting              091 2191045      end_of_the_skype_highlighting

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG VĂN BÀN
      Giám đốc :  
 
Ông Lê Văn Luận

Tel: 020 3882 999 begin_of_the_skype_highlighting              020 3882 999      end_of_the_skype_highlighting   

 

         091 5 045 145 begin_of_the_skype_highlighting              091 5 045 145      end_of_the_skype_highlighting

      Phó Giám đốc :  
 
Ông Hoàng Triệu Đô

 

Tel :020 3882 516 begin_of_the_skype_highlighting              020 3882 516      end_of_the_skype_highlighting

 

        091 5 045 144 begin_of_the_skype_highlighting              091 5 045 144      end_of_the_skype_highlighting

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
      Giám đốc :  
 
Ông Trần Ngọc Trung

Tel:020 3837 838 begin_of_the_skype_highlighting              020 3837 838      end_of_the_skype_highlighting

 

      091 2387988 begin_of_the_skype_highlighting              091 2387988      end_of_the_skype_highlighting

      Phó Giám đốc :  
 
Bà  Nguyễn Thị Thanh Tâm
Tel: 091 5876999 begin_of_the_skype_highlighting              091 5876999      end_of_the_skype_highlighting
 
TRUNG TÂM TIN HỌC
    Trưởng Trung tâm :  
 
Ông Trần Minh Đức

 

Tel :020 382 5888 begin_of_the_skype_highlighting              020 382 5888      end_of_the_skype_highlighting

 

        091 2288859 begin_of_the_skype_highlighting              091 2288859      end_of_the_skype_highlighting

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
    Trưởng Trung tâm :  
 
Ông Nguyễn Huy Thưởng

Tel : 020 119

         091 3287700 begin_of_the_skype_highlighting              091 3287700