VNPT Hưng Yên
You are here >   Local_VNPT > Hung_Yen > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 

 

LÃNH ĐẠO VIỄN THÔNG HƯNG YÊN

 • Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Bình
 • Phó giám đốc: Ông Vũ Quang Trung
 • Phó giám đốc: Ông Nguyễn Đồng Long

ĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN

 • Chủ tịch Công đoàn: Ông Vũ Quang Trung
 • Phó Chủ tịch Công đoàn: Bà Trần Thị Liễu
 • Văn phòng Đảng ủy
 • Văn phòng Đoàn thể

CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

 • Phòng Hành chính quản trị
  • Trưởng phòng: Ông Quách Hữu Thành
 • Phòng Tổ chức cán bộ Lao động
  • Trưởng phòng: Bà Trần Thị Liễu
 • Phòng Kế hoạch Đầu Tư
  • Phó phụ trách phòng: Ông Nguyễn Huy Gô
  • Phó phòng: Ông Nguyễn Bá Kiên
 • Phòng Kinh Doanh
  • Trưởng phòng: Ông Đoàn Văn Vinh
 • Phòng Mạng và Dịch vụ
  • Trưởng phòng: Ông Trần Quốc Hưng
 • Phòng Kế toán thống kê Tài chính
  • Trưởng phòng: Ông Vũ Quang Huy
  • Phó phòng: Ông Phạm Duy Hãn

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VIỄN THÔNG HƯNG YÊN

 • Trung tâm chuyển mạch và truyền dẫn
 • Trung tâm dịch vụ khách hàng
 • Trung tâm viễn thông thành phố
 • Trung tâm viễn thông Ân Thi
 • Trung tâm viễn thôngTiên Lữ
 • Trung tâm viễn thông Phù Cừ
 • Trung tâm viễn thông KimĐộng
 • Trung tâm viễn thông Khoái Châu
 • Trung tâm viễn thông Yên Mỹ
 • Trung tâm viễn thông Mỹ Hào
 • Trung tâm viễn thông Văn Lâm
 • Trung tâm viễn thông Văn Giang