VNPT Hải Phòng
You are here >   Local_VNPT > Hai_Phong > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 

 

 LÃNH ĐẠO VIỄN THÔNG HẢI PHÒNG

      Giám đốc : Ông Nguyễn Đức Dũng
      Phó Giám đốc: Ông Lê Anh Tuấn
      Phó Giám đốc : Ông Nguyễn Đức Vũ
      Phó Giám đốc : Ông Vũ Hồng Minh

 

 ĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN

      Bí thư Đảng Ủy Ông Nguyễn Đức Dũng
      Phó Bí thư Đảng Ủy: Ông Dương Thị Hải Yến
      Chủ tịch công đoàn : Ông Vũ Hồng Minh
      Phó chủ tịch công đoàn : Bà Dương Thị Hải Yến  
      Bí thư đoàn thanh niên: Bà Vũ Thị Quyên  
 CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC VIỄN THÔNG HẢI PHÒNG
  Phòng Tổ chức - Lao động   Trung tâm Viễn thông 1
  Phòng Kế Toán Tài chính Thống kê   Trung tâm Viễn thông 2
  Phòng Đầu tư - Xây dựng cơ bản   Trung tâm Viễn thông 3
  Phòng Tổng Hợp - Hành chính   Trung tâm Dịch vụ Khách hàng
  Phòng Mạng và Dịch vụ   Trung tâm Tin học
  Ban quản lý dự án   Trung tâm điều hành
  Phòng Kế hoạch - Kinh doanh