VNPT Hà Giang
You are here >   Local_VNPT > Ha_Giang > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 


 
 LÃNH ĐẠO VIỄN THÔNG HÀ GIANG
 
 Giám đốc:
 
Ông  Phạm Trần Hoà
0912 134 189 begin_of_the_skype_highlighting              0912 134 189      end_of_the_skype_highlighting
Phó Giám đốc:
Ông  Nguyễn Văn Bắc
0912 335 188 begin_of_the_skype_highlighting              0912 335 188      end_of_the_skype_highlighting
 
CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG
 
Phòng Tổ chức Lao động
Trưởng phòng:
Ông Hoàng Việt Cường
 
0912 452 666 begin_of_the_skype_highlighting              0912 452 666      end_of_the_skype_highlighting
 
 Phòng Tổng hợp - Hành chính
Trưởng phòng:
Ông Nguyễn Văn Nhâm
 
0913 271 001 begin_of_the_skype_highlighting              0913 271 001      end_of_the_skype_highlighting
 
Phòng Kế Toán Tài chính Thống kê
 Trưởng phòng:
Bà Mai Thị Thương
 
0912 135 135 begin_of_the_skype_highlighting              0912 135 135      end_of_the_skype_highlighting
 
 Phòng Đầu tư - Xây dựng cơ bản
Trưởng phòng:
Ông Phạm Minh Tuấn
 
0913 599 343 begin_of_the_skype_highlighting              0913 599 343      end_of_the_skype_highlighting
 
Phòng Kế hoạch - Kinh doanh
Trưởng phòng:
Bà Triệu Thị Mẫn
 
0917 300 666 begin_of_the_skype_highlighting              0917 300 666      end_of_the_skype_highlighting
 
Phòng Mạng & Dịch vụ
Trưởng Phòng:
Ông Nguyễn Văn Bắc
 
0912 335 188 begin_of_the_skype_highlighting              0912 335 188      end_of_the_skype_highlighting
Phó phòng:
Ông Lưu Việt Hùng
 
0912 336 379 begin_of_the_skype_highlighting              0912 336 379      end_of_the_skype_highlighting
 
CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC
 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Giám đốc:  
Bà Hoàng Vân Khánh
0947245818
Phó Giám đốc: 
Ông Nguyễn Duy Cương
 
0915 273 888 begin_of_the_skype_highlighting              0915 273 888      end_of_the_skype_highlighting
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 1
Giám đốc:
Ông Đỗ Hồng Thái
 
0912 026 678 begin_of_the_skype_highlighting              0912 026 678      end_of_the_skype_highlighting
Phó Giám đốc:
Ông Nguyễn Trung Kiên
 
0912 606 378 begin_of_the_skype_highlighting              0912 606 378      end_of_the_skype_highlighting
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 2
Giám đốc:  
Ông Trần Văn Thuận
 
0912 282 189 begin_of_the_skype_highlighting              0912 282 189      end_of_the_skype_highlighting
Phó Giám đốc: 
Ông Đặng Duy Lương
 
0912 211 587 begin_of_the_skype_highlighting              0912 211 587      end_of_the_skype_highlighting
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3
Giám đốc:  
Ông Trần Ngọc Minh
0912 135 179 begin_of_the_skype_highlighting              0912 135 179